Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum iktatásra nem kerül, mindösszesen elektronikus formában kerül megkötésre. Írásbeli szerződésnek nem minőség. A dokumentum nyelve: Magyar. Nem tartalmaz utalást a magatartási kódexre. A dokumentumban feltüntetett elérhetőségeken, az ÁSZF által nem tisztázott kérdések, egyéb kérdések, valamint a weboldal működésével, a megrendelés és a szállítás folyamatával kapcsolatos kérdések tekintetében, állunk rendelkezésére.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján, valamint annak aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő linkről, valamint letölthető PDF formátumban

Szolgáltató alapvető adatai

A szolgáltató neve: MOLNÁR PÉTER EV.

A szolgáltató székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82

Nyilvántartási száma: 52502596

Adószáma: 68964788-1-42

Vállalkozói tevékenység kezdete: 2018.05.10.

Email elérhetőség_: [email protected]

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató elérhetősége (neve, címe, e-mail címe): Mobilx Hungary Kft. (4024 Debrecen, Kossuth u. 8.) e-mail: [email protected]

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem specifikált kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Az említésre került vonatkozó jogszabályok kötelező érvényű rendelkezései a felekre, annak külön kikötése nélkül is irányadóan vonatkoznak.

A jelen Szabályzat 2018. szeptember hó 01. napjától hatályos és a mindenkori visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, annak bármely aspektusát, illetve egészét. Ezen módosítások körébe eső módosításokat a Szolgáltató azok érvénybe lépése előtt 15 (azaz tizenöt) nappal a tulajdonában lévő weboldal(ak)on közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Beleértve az ÁSZF és az Adatvédelmi szabályozást.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett és működtetett weboldalra, vagy a domain bármely egyéb területére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, nem regisztrált felhasználóként is, a Szabályzatban leírtakat és foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, elfogadja minden pontját. Amennyiben a Felhasználó nem ért ezekkel egyet, nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a szolgáltató weboldalához, illetve annak aldomainjeinhez tartozó tartalmának bármilyen szintű megtekintésére.

A weboldal szolgáltatója minden jogot fenntart magának a weboldal, valamint annak minden részlete, tartalma és a weboldal terjesztésének minden aspektusában. A szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal tartalmának feldolgozása, módosítása, illetve értékesítése.

Megrendelhető termékek köre és alapvető rendelkezések azokra vonatkozóan

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A megjelenített árak forintban értendők, azok nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Ellenben külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Szolgáltató a Weblapon részletes leírást és képes illusztrációt biztosít a termékről (név, leírás, fotó) és szolgáltatásról. A termék adatlapján megjelenítésre kerülő képek illusztrációként szolgálnak, azok a valóságtól eltérhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a termék tényleges kinézete, illetve a termékről megjelenített illusztráció közötti eltérése miatt.

Akciós ár bevezétésenk esetében Szolgáltató, annak időtartamáról, valamint mértékéről a Felhasználót maradéktalanul tájékoztatja.

Termékrendelés menete

A Felhasználási feltételek link formájában is megtalálható az oldal alján illetve a termékek rendelési felülete alján. Elolvasása után az oldal alján a négyszögbe kattintva Felhasználó elfogadja a felhasználási feltételeket (Ászf).

A Felhasználó a kapcsolatok menüpontban a formanyomtatvány elküldésével megküldheti igényét emailben a Szolgáltató részére.

Fizetési mód

Lehetőség van személyes, utalásos vagy postai utánvétes fizetési módot igénybe venni, ehhez Felhasználónak kapcsolatba kell lépnie Szolgáltatóval.

Amennyiben a Webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatásra kerül Felhasználó/Vevő az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, illetve az elállásra mindkét félnek biztosított az elállás joga.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó számlát és a garancia levelet a vásárolt termék csomagjának részeként kapja kézhez.. A csomagok kézbesítése a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Futárszolgáltatása keretén belül valósul meg. A mindenkori szállítási címre és a megadott névre történik a szállítás

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Amennyiben felhasználó mégis tévesen vitte fel adatait, a szállításért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg rendeléskor, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

A Szolgáltató nem köteles elfogadni a rendelést amennyiben úgy ítéli meg hogy az nem megvalósítható kérés. Erről írásban tájékoztatnia köteles a vevőt.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Elállási jog

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5.§ c) pontja alapján nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Az elállási jog nem érvényesíthető abban az esetben, ha Ön olyan terméket rendelt, ami nincs raktárkészleten, és kifejezetten az Ön kérésére szerezték be; ha a terméket sérülten, használtan, karcosan küldi vissza, ha a karórát kézre igazították, hordták, vagy egyedi gravírozás került rá.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

A Szolgáltató és a Felhasználó közös megyegyezése alapján felbonthatják a szerződést

Szerződésbontás esetén a Felhasználót a termék kiszállításának és visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ha a vásárló valamilyen ajándékot kapott a termék mellé ezt is hiánytalanul vissza kell küldenie az eladó fél részére. A 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 1.§ . bekezdése szerint, abból is kiemelten a b, pontja szerint a szállítási díjra vonatkozóan, abban az esetben, ha a szállítási díj külön díjként megfizetésre került vagy, ha a kiszállítás külön felszámított díj nélkül ingyenesen történt (az óra árából lett elengedve), elállás esetén a Vásárlónak meg kell térítenie a szállítás költségét, amit kedvezményként a MOLNÁR PÉTER EV. mint a weboldal üzemeltetője elengedett a házhoz szállításkor, a vásárlás megtörténtekor.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is, melyet a termék kiszállításánál a fogyasztót terhelte (Szolgáltató indítványozta). Ellenben a visszaszállítás díját Szolgáltató nem téríti meg, az Fogyasztót terheli.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződés felbontására vonatkozó megállípodás megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó élni szeretné bontani a szerződést, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban , vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

Felhasználó Weblap üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Weblapot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

A termékek garanciális javítását az arra kijelölt garanciális szerviz végzi, amelynek címét és elérhetőségét a garanciafüzet tartalmazza. A szervizbe való küldés a vásárló feladata és költsége. A szervizbe a terméken túl a garanciafüzetet (amennyiben magyar és nemzetközi garancia is járt a termékhez, akkor mindkettőt), és a számla másolatát is küldje el, mert ezek nélkül a garancia nem érvényesíthető.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

Az alábbi elérhetőségeken veheti igénybe a békéltető testületek eljárásait, díjmentesen:

Budapesti Békéltető Testület: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: [email protected] Központi telefonszám: +36 1 488 2131, Fax: +36 1 488 2186

A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az Webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: [email protected]

Budapest, 2019 november.2